Перелік дисциплін кафедри управління персоналом та економіки праці

на 2017-2018 н. р.:

Аудит
Аудит персоналу
Бренд-менеджмент
Бухгалтерський облік
Глобальна економіка
Гроші і кредит
Демографія
Державне соціальне страхування
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Економічний аналіз
Інвестування
Інвестиційний менеджмент
Інноваційний розвиток підприємства
Інформаційні системи і ресурси в УП та ЕП
Комунікативні процеси навчання
Корпоративна культура
Людський розвиток
Менеджмент персоналу
Менеджмент продуктивності
Методика викладання економіки
Методика наукових досліджень
Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
Мотивація персоналу
Мотивування персоналу
Нормування праці
Облік і аналіз персоналу
Організаційна поведінка
Організація праці
Організація праці менеджера
Психологія діяльності та навчальний менеджмент
Ринок праці
Соціальна відповідальність
Стандартизація, сертифікація і метрологія
Статистика
Статистика праці
Стратегічне управління людськими ресурсами
Технології управління персоналом
Управління виробничими групами
Управління зайнятістю
Управління зайнятістю персоналу
Управління конфліктами
Управління персоналом
Управління розвитком персоналу
Управління соціальним розвитком
Управління трудовим потенціалом
Управління трудовими ресурсами
Управління фінансово-економічною діяльністю
Фізіологія і психологія праці
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент