Перелік дисциплін кафедри управління персоналом та економіки праці

на 2018-2019 н. р.:

Аудит персоналу
Бренд-менеджмент
Бухгалтерський облік
Вступ до спеціальності
Глобальна економіка
Гроші і кредит
Демографія
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Економічний аналіз
Інвестиційний менеджмент
Інноваційний розвиток підприємства
Інформаційні системи і ресурси в УП та ЕП
Кадровий менеджмент
Комунікативний менеджмент
Комунікативні процеси у навчанні
Комплексний кваліфікаційний бізнес-тренінг
Менеджмент продуктивності
Методика викладання економіки
Методика наукових досліджень
Методи прийняття управлінських рішень
Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
Мотивація персоналу
Мотивування персоналу
Нормування праці
Облік і аналіз персоналу
Організаційна поведінка
Організація праці
Організація праці менеджера
Побудова ділової кар’єри персоналу
Психологія діяльності та навчальний менеджмент
Рекрутинг персоналу
Ринок праці
Соціальна відповідальність
Статистика
Статистика праці
Стратегічне управління людськими ресурсами
Технології управління персоналом
Управління брендом роботодавця
Управління виробничими групами
Управління зайнятістю персоналу
Управління конфліктами
Управління персоналом
Управління розвитком персоналу
Управління соціальним розвитком
Управління трудовим потенціалом
Управління трудовими ресурсами
Управління фінансово-економічною діяльністю
Фінанси
Фінанси і кредит
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент