Значною мірою підвищенню якості наукової роботи професорсько-викладацького складу кафедри сприяють угоди про спільні наукові проекти, програми наукової співпраці, укладені із зарубіжними вищими навчальними закладами.

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з ВНЗ зарубіжних країн, серед яких: Державний прикордонний коледж (Латвія), Утенська Вища школа (Литва), Комратський державний університет (Республіка Молдова), Познанський економічний університет (Польща),  Державна вища професійна школа ім.. Президента Станіслава Войцехівського (Польща, м. Каліш), Державна Вища Професійна школа (Польща, м. Глогув), філіал Балтійської міжнародної академії  (Латвія, м. Резекне), Опольський державний університет (Польща).

Міжнародна співпраця кафедри відбувається відповідно до змісту Державних програм з роботи із зарубіжним українством та інформування громадськості з Євроатлантичного вибору України. Міжнародні зв’язки кафедри найбільшою мірою реалізувалися у міжнародних науково-практичних конференціях та участі викладачів кафедри у міжнародних конференціях, проведених в Україні. Члени кафедри є активними учасниками міжнародних форумів, які відбувалися в інших навчальних закладах. Доктор економічних наук, професор Комратського державного університету Пармаклі Михайло Дмитрович є почесним професором кафедри.

Міжнародна співпраця професорсько-викладацького персоналу кафедри управління персоналом та економіки праці сприяє налагодженню міжнародних зв’язків, пожвавленню науково-дослідної роботи, підвищенню наукового і професійного рівнів викладачів, активізації навчального процесу, якості підготовки майбутніх фахівців.