Монографії

Автор Назва Вихідні дані
Стрельбіцький П.А. Соціально-економічний розвиток Хмельниччини в умовах трансформаційної економіки. Монографія: За ред. проф. Латера Ю.С. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. – 211 с.

(Авторський внесок: Розділ 3 )

Семендяк В.М. Організаційно˗економічний механізм вексельних розрахунків у сільському господарстві України: теорія і практика. Монографія/ В.М. Семендяк. ˗ Кам’янець˗Подільський, 2017.-148 с.

Навчально˗методичні посібники

Автор Назва Вихідні дані
Стрельбіцький П.А. Фінанси підприємств. Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ,  2005. – 85 с.
Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень: Навчально- методичний посібник.

 За ред. С.А.Навроцького (Рекомендовано МОН України)

К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2005. – 183 с.
Економічний аналіз. Методичні вказівки, завдання та задачі для практичних занять і самостійної роботи студентів Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ,  2004.–19 с.
Фінанси підприємств. Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ,  2003. – 48 с.
Олійник Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні. Навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом» / укладач Олійник Н.Ю. – 

Кам’янець-Подільський: ФОС Сисин Я. І., 2017. – 92 с.

Комплексний державний екзамен з психолого-педагогічної підготовки. Методичні рекомендації для студентів економічних спеціальностей. – Кам’янець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка. – 2016. – 37 с.
Методологія наукових досліджень (навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету). Кам’янець-Подільський: ФОС Сисин Я. І., 2015. – 112 с.
Педагогічна практика (навчально-методичний посібник) для студентів економічного факультету. Педагогічна практика (навчально-методичний посібник) для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030501 «Економічна теорія», 6.030501 «Економіка підприємства», 6.030501 «управління персоналом» / укладач Олійник Н.Ю. –  Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Звелейко Д.Г., 2011. – 52 с.
Психологія діяльності та навчальний менеджмент

(навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету).

Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – 112 с.
Методика викладання економіки (навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету). Навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету напряму 0501 «Економіка і підприємництво» / Олійник Н.Ю. – Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2011. – 88 с.
Методика викладання економіки. Педагогічна практика. Навчально-методичний посібник для студентів-практикантів напрямку 0501 «Економіка і підприємництво»– Кам’янець-Подільський: «Медобори» (ПП Мошак М.І.), 2006. – 40с.
Комплексний державний екзамен за фахом: метод. вказ. для студ. зі спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіки праці». Кам’янець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка. – 2016. – 30 с.
Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету спеціальності 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015.– 232 с.
Технології управління персоналом:навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом і економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. – 164 с.
Методичні вказівки та завдання для контрольної роботи з бухгалтерського обліку для студентів напряму 0305 «Економіка і підприємництво». Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І.,  2007. –56с.
Бухгалтерський облік. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 0305 «Економіка і підприємництво». Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І.,  2007. – 68с.
Рарок О.В. Статистика. Конспект лекцій: навчальний посібник. Кам’янейць-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2017.- 203 с.
Семендяк В.М. Управління соціальним розвитком. Кам’янейць-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2017.- 97 с
Стрельбіцький П.А.

Андрейцева І.А.

Олійник Н.Ю.

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи. Методичні рекомендації для студентів економічних спеціальностей. – Кам’янець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка. – 2016. – 21 с.
Стрельбіцький П.А. Соціальна відповідальність: навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом і економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» / П. А. Стрельбіцький. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015.– 112 с.
Стрельбіцький П.А. Економіка праці і соціально-трудові відносини: курс лекцій. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014.- 220
Стрельбіцький П.А.

Андрейцева І.А..

Інвестування. Навчально-методичний посібник з інвестування для студентів заочної форми навчання  напряму 0501 «Економіка і підприємництво». Кам’янець – Подільський: ФОП Сисин О.В.,2007. – 60 с.
Інвестування. Навчально-методичний посібник з інвестування для студентів денної форми навчання  напряму 0501 «Економіка і підприємництво». Кам’янець – Подільський: ФОП Сисин О.В.,2007. – 56 с.
Стрельбіцький П.А.

Рарок О.В.

Рарок Л.А. 

Управління персоналом. Конспект лекцій: навчальний посібник. Кам’янейць-Подільський: ФОП Сисен Я.І., 2015.- 180 с.