На факультеті активно працює Студентське наукове товариство. Студенти та магістранти кафедри управління персоналом та економіки праці плідно займаються науковими дослідженнями у соціально-трудовій сфері.

Важливим напрямом наукової діяльності професорсько-викладацького персоналу кафедри є керівництво науково-дослідною роботою обдарованої студентської молоді.

За сприяння та ініціативи Студентського наукового товариства щорічно проводяться наукові конференції студентів та магістрантів, на яких презентуються результати їх наукових досліджень.

Творчі розробки студенти використовують при написанні наукових, курсових та дипломних робіт. Кращі студентські наукові роботи надсилаються на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Талановиті студенти щорічно  беруть участь у Всеукраїнській предметній олімпіаді зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці».

Студентські наукові статті висвітлюються у Збірнику наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та у Збірнику наукових праць студентів та магістрантів економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

На кафедрі активно функціонують 6 студентських наукових гуртків:

1. Комплексний кваліфікаційний бізнес-тренінг, як допоміжна ланка управління. – Керівник – к.е.н., асистент Рарок Л.А.

2. Ринок праці та державне регулювання зайнятістю – Керівник – к.е.н., старший викладач Рарок О.В.

3. Удосконалення державного управління соціальним розвитком – Керівник – к.е.н., старший викладач Семендяк В.М.

4. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства – Керівник – к.е.н., доцент Стрельбіцький П.А.

5. Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивчені шкільного курсу економіки – Керівник – к.п.н., доцент Олійник Н.Ю.

6. Трудовий потенціал України: стан та перспективи розвитку. – Керівник – к.е.н., доцент Андрейцева І.А.