На факультеті активно працює Студентське наукове товариство. Студенти та магістранти кафедри управління персоналом та економіки праці плідно займаються науковими дослідженнями у соціально-трудовій сфері.

Важливим напрямом наукової діяльності професорсько-викладацького персоналу кафедри є керівництво науково-дослідною роботою обдарованої студентської молоді.

За сприяння та ініціативи Студентського наукового товариства щорічно проводяться наукові конференції студентів та магістрантів, на яких презентуються результати їх наукових досліджень.

Творчі розробки студенти використовують при написанні наукових, курсових та дипломних робіт. Кращі студентські наукові роботи надсилаються на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Талановиті студенти щорічно  беруть участь у Всеукраїнській предметній олімпіаді зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці».

Студентські наукові статті висвітлюються у Збірнику наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та у Збірнику наукових праць студентів та магістрантів економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

На кафедрі активно функціонують 5 студентських наукових гуртки:

  1. Корпоративна культура в системі менеджменту – Керівник – к.е.н., асистент Рарок Л.А.
  2. Розвиток та ефективне функціонування сучасного розвитку ринку праці в Хмельницькій області –    Керівник – к.е.н., старший викладач Рарок О.В.
  3. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні – Керівник – к.е.н., старший викладач Семендяк В.М.
  4. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства – Керівник – к.е.н., доцент Стрельбіцький П.А.
  5. Економічне мислення як мета економічної освіти – Керівник – к.п.н., доцент Олійник Н.Ю.

До Центру регіональних досліджень входить проблемна група – Соціально – трудові відносити в Україні : сучасний стан та тенденції розвитку – Керівник – к.е.н., доцент Андрейцева І.А.