СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “БАКАЛАВР”

Код і найменування Освітня програма Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО для вступу
073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці 1.Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Географія

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “МАГІСТР”

Код і найменування Освітня програма Фахове випробування для вступу
073 Менеджмент Управління персоналом та економіка праці 1.    Іноземна мова

2.     Фаховий іспит

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ на спеціальність освітнього рівня «Бакалавр»

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Особи, які здобули ступінь бакалавра і вступають для здобуття ступеня магістра, додають документ державного зразка про раніше здобутий ступінь бакалавра, на основі якого здійснюється вступ.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і вступають для здобуття ступеня магістра додають документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ. У разі наявності у вступника базової та повної вищої освіти додаються диплом бакалавра та диплом спеціаліста на основі яких здійснюється вступ.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

Спеціальність «Менеджмент» – це можливість: працювати на посадах менеджера персоналу, фахівця з нормування праці, планування праці, адміністративного помічника, фахівця з наймання робочої сили, помічника керівника підприємства, інспектора із соціальної допомоги, економіста-демографа, економіста-статистика, економіста із праці, інженера із організації та нормування праці, інженера із профадаптації, профконсультанта, фахівця із аналізу ринку праці, фахівця із питань зайнятості, експерта із регулювання соціально-трудових відносин, експерта з умов праці, спеціаліста з питань кадрової роботи та державної служби, соціального інспектора.