Зустріч з Ігорем Ковальським

31 жовтня 2019 року на економічному факультеті в 206 аудиторії відбулася презентаційна зустріч з власником ЖК НОВА БУДОВА – Ігорем Ковальським!

Загалом, кафедра управління персоналом та економіки праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка взаємодіє із різноманітними стейкхолдерами (з англ. мови stakeholders – зацікавлені сторони) – працівниками, громадами на територіях присутності, міжнародними та громадськими організаціями, постачальниками, клієнтами, громадськими активістами.

Добрі і стійкі відносини зі стейкхолдерами є основою сталого розвитку кафедри.

Залучення стейкхолдерів до співпраці дозволяє кафедрі отримати достовірну оцінку своєї діяльності та взяти на практику здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент», щоб краще розуміти процес роботи компанії, її ризики й можливості.

Стейкхолдери можуть зробити істотний внесок у стратегію сталого розвитку кафедри, зокрема у встановлення конкретних пріоритетів соціальної та екологічної політики.