Дисципліни

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТ НА 2020-2021 Н. Р. ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

№ п/п

Назва дисципліни

1 семестр
1. Менеджмент продуктивності
2. Контролінг для менеджерів
3. Бюджетування в управлінні персоналом
4. Соціальний менеджмент
5. Людський розвиток
6. Демографія
7. Економіка праці і соціально-трудові відносини
8. Фінанси, грошовий обіг і кредит: гроші і кредит
9. Психологія діяльності та навчальний менеджмент
10. Методика викладання економіки
11. Інвестування
12. Інформаційні системи і ресурси в управлінні персоналом та економіці праці
13. Управління розвитком персоналу
14. Управління персоналом
15. Управління трудовим потенціалом
16. Ринок праці
17. Глобальна економіка
18. Мотиваційний менеджмент
19. Управління міжнародним бізнесом
20. Управління інноваціями
21. Адміністративний менеджмент
22. Вступ до спеціальності
23. Психологія діяльності і навчальний менеджмент
24. Нормування праці
25. Облік і аналіз персоналу
26. Управління фінансово-економічною діяльністю
27. Фінанси і кредит
28. Фінансовий менеджмент
29. Соціальний менеджмент
30. Соціальна відповідальність
31. Стратегічний менеджмент
32. Організація праці менеджера
33. Технологія управління персоналом
34. Управління соціальним розвитком
35. Менеджмент продуктивності
36. Соціальне партнерство
37. Контролінг для менеджерів
38. Бюджетування в управлнні персоналом
2 семестр
39. Фінанси, грошовий обіг і кредит: фінанси
40. Страхування
41. Менеджмент
42. Маркетинг
43. Фінанси, грошовий обіг і кредит: фінанси підприємств
44. Управління трудовим потенціалом
45. Організація праці
46. Ринок праці
47. Аудит персоналу
48. Менеджмент персоналу
49. Фінанси, грошовий обіг і кредит: гроші і кредит
50. Економіка праці і соціально-трудові відносини
51. Операційний менеджмент
52. Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
53. Стратегічний менеджмент
54. Фінансовий менеджмент
55. Організація праці менеджмера
56. Технології управління персоналом
57. Соціальна відповідальність
58. Контролінг для менеджерів
59. Мотивування персоналу
60. Управління виробничими групами
61. Комунікаційний менеджмент
62. Управління брендом роботодавця
63. Методи прийняття управлінських рішень
64. Організаційна поведінка
65. Управління інноваціями
66. Соціальне партнерство
67. Соціальний менеджмент
68. Адміністративний менеджмент
69. Контролінг для менеджерів