Рарок Олександр Васильович

РАРОК Олександр Васильович (06.03.1987р. м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область) – економіст-педагог. Кандидат економічних наук, асистент з 2014 року. Закінчив Кам’янець-Подільську гімназію (2004) Хмельницької області, закінчив з відзнакою Подільський державний аграрно-технічний університет (2008), бакалавр, кваліф. «Менеджмент організацій», (2008-2009) магістр, кваліф. «Менеджмент організацій». 2009 – 2010 р. працював помічником аудитора «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ АУДИТ» с. Забороль, Луцький район, м. Луцьк, Волинська обл., Навчався у аспірантурі Луцького національного технічного університету (2010-2014). З 1.09.10 – на викладацькій роботі в Кам’янець-Поділ. нац. ун-ті ім. І. Огієнка, кафедра управліня персоналом та економіка праці. З 2015-2017 року обіймав посаду заступника декана з виховної та профорієнтаційної роботи економічного факультету.

Захистив канд. дис. «Розвиток малого підприємництва на селі» (2014, д-р екон. н., член-кореспондент НААУ В.П. Рябоконь,гол. наук. спів роб. ННЦ «ІАЕ»). Автор і співавтор понад понад 38 друк. праць, у т. ч. 1 монографія (колективна), 2 навчальних посібника.

Пр.: Управління персоналом: кол. навч. посібн. (Кам’янець-Подільський, 2015); Статистика. Конспект лекцій: навчальний посібник (Кам’янець-Подільський, 2017); Соціально-трудова сфера Хмельниччини: стан, тенденції розвитку: кол. моногр. (Кам’янець-Подільський,2017).

Навчальні дисципліни, що викладає (у 2019-2020 н.р.):

Фізіологія і психологія праці;

Статистика;

Статистика праці;

Управління персоналом;

Ринок праці;

Фінансовий менеджмент;

Методи прийняття управлінських рішень;

Управління брендом роботодавця.