Науку творить молодь

В рамках роботи проблемних груп та наукових гуртків на кафедрі менеджменту розпочав свою роботу науковий гурток «Розвиток людського капіталу України» під керівництвом завідувача кафедри к.е.н., доцента Лисака Володимира Юрійовича. На першому засіданні членами гуртка був затверджений план наукової роботи на 2020-21 навчальний рік. Розроблена та розподілена тематика досліджень. Всі учасники презентували індивідуальні завдання науково-дослідної роботи на поточний навчальний рік. Члени гуртка Вишневський Андрій Станіславович магістр першого року навчання виявив бажання прийняти участь у студентській конференції та підготував до публікації статтю на тему: «Навчання персоналу та його роль в розвитку підприємств». Та Соломон Вікторія Сергіївна студентка четвертого курсу підготувала статтю на тему: Теоретичні основи формування поняття трудовий потенціал в сучасних умовах». Матеріал був обговорений на засіданні, між членами виникли дискусії щодо деяких  спірних питань. Автори врахували слушні зауваження керівника та своїх колег матеріал був поданий до друку.