Дисципліни вільного вибору студентів

Силабуси дисциплін вільного вибору

Бюджетування в управлінні персоналом

Фінансовий аналіз

Управління оплатою праці

Аудит

Планування і організація виробничої діяльності

Управління поведінкою персоналу

Аудит

Демографія

Економетрика

Економіка підприємства

Економічний аналіз

Інвестування

Інформаційні системи і ресурси в управлінні персоналом та економіці праці

Кадрова політика

Комунікативний менеджмент

Контролінг для менеджерів

Конфліктологія

Корпоративна культура

Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу

Методи прийняття управлінських рішень

Методика викладання економіки

Операційний менеджмент

Організаційна поведінка

Планування і організація виробничої діяльності

Професійна орієнтація

Страхування

Управління брендом роботодавця

Управління виробничими групами

Управління оплатою праці

Управління персоналом

Управління поведінкою персоналу

Управління розвитком персоналу

Фінансовий аналіз

Тайм-менеджмент

Статистика праці

Управління соціальним розвитком