Обговорення ОПП «Управління персоналом та економіка праці»

28 грудня 2021 року відбулось обговорення результатів моніторингу освітньо-професійної програми спеціальності 073 Менеджмент. До обговорення було запрошено стейкхолдера – начальника відділу активної підтримки безробітних міськогоRead More

Захист дипломних робіт

22-23 грудня 2021 року відбувся захист дипломних робіт на здобуття ступеня вищої освіти магістр зі спеціальності 073 Менеджмент студентів денної і заочної форм навчання. Безумовно, обрані студентамиRead More