Методичні рекомендації до курсових робіт

Методичні вказівки до курсових робіт з дисциплін:

  • Управління трудовим потенціалом;
  • Нормування праці;
  • Організація праці;
  • Ринок праці.

для студентів IV курсу

ЗавантажитиМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни

  • Економіка праці та соціально-трудові відносини.

для студентів II, III курсу

Завантажити