Наукова робота зі студентами

Науково-дослідна робота студентів

На факультеті активно працює Студентське наукове товариство. Студенти та магістранти кафедри менеджменту праці плідно займаються науковими дослідженнями в соціально-трудовій сфері.

Студентка економічного факультету спеціальності 073 «Менеджмент» Скотяк Ілона Сергіївна під керівництвом к.е.н., доцента завідувача кафедри менеджменту прийняла участь у Міжнародній студентській конференції «Проблеми і виклики економіки регіону в умовах глобалізації» м. Комрат Республіка Молдова.

Ілона Сергіївна підготовила доповідь на тему: «Підвищення ефективності управління персоналом організації як одна з задач операційного менеджменту». За результатами конференції Скотяк І.С. отримала сертифікат учасника. Стаття опублікована у збірнику за результатами роботи конференції.

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

РАДА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

економічного факультету

на 2020 – 2021 н.р.

 1. Янчишина Тетяна (Ep1-B17) – голова Ради СНТ – координація науково-дослідної роботи студентів та підготовка звітної документації щодо роботи СНТ;
 2. Глушко Ангеліна (PTB1-B18) – інформування студентів про можливість участі у всеукраїнських та міжнародних наукових студентських конференціях, семінарах, конкурсах студентських робіт, олімпіадах;
 3. Войталюк Юлія (GRS1-B18) – інформування студентів про проведення програм наукового обміну студентів та можливості отримання наукових грантів;
 4. Олексик Катерина (Ep1-B20) – допомога у проведені студентських олімпіад, творчих завдань, наукових конференцій та круглих столів;
 5. Ужицька Тетяна (Mg1-B18) – моніторинг програм міжвузівської взаємодії щодо наукової роботи студентів;
 6. Войтко Марина (GRS1-B19) – допомога у підготовці випуску студентських наукових видань;
 7. Широкорадюк Вікторія (Ep1-B19) – контроль за участю членів СНТ у засіданнях та зборах Ради;
 8. Котляр Анна (Mg1-B19) – підготовка пропозицій щодо вдосконалення діяльності СНТ факультету.

Важливим напрямом наукової діяльності професорсько-викладацького персоналу кафедри є керівництво науково-дослідною роботою обдарованої студентської молоді.

За сприяння та ініціативи Студентського наукового товариства щорічно проводяться наукові конференції студентів та магістрантів, на яких презентуються результати їх наукових досліджень.

Творчі розробки студенти використовують при написанні наукових, курсових та дипломних робіт. Кращі студентські наукові роботи надсилаються на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Талановиті студенти щорічно  беруть участь у Всеукраїнській предметній олімпіаді зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці».

Упродовж останніх років здобувачі вищої освіти беруть участь у міжнародному конкурсі студентських науково-дослідних робіт: Комратський державний університет (Республіка Молдова, 2018-2020 рр.). 7 наукових робіт студентів кафедри відзначені дипломами ІІ і ІІІ ступенів.

Студентські наукові статті висвітлюються у Збірнику наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Збірнику наукових праць студентів та магістрантів економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Збірнику матеріалів за результатами науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи».

Збірник матеріалів

за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2019-2020 навчальному році Завантажити

Під керівництвом Андрейцевої І. А. студентами були написані та представлені на наукових конференціях такі статті

1) Ризак О.О., студент 5 курсу економічного факультету «Кадровий потенціал: сутність та ефективність використання» // Зб. мат. за результатами VІIІ наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Елек. наук.видання / наук. ред. І. В. Ящишина.  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (у друці).

2) Харчук А.А., студентка 5 курсу економічного факультету «Професійний підбір кадрів: теоретичні аспекти» //Зб. мат. за результатами VІIІ наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Елек. наук.видання / наук. ред. І. В. Ящишина.  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (у друці).

 3) Ризак М.О., студент 5 курсу економічного факультету «Соціально-трудові відносини як об’єкт наукового дослідження» // Зб. мат. за результатами VІIІ наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Елек. наук.видання / наук. ред. І. В. Ящишина.  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (у друці).

Під керівництвом Олійник Н. Ю. студентами були написані та представлені на наукових конференціях такі статті

 • Сломон В.С. студента 3 курсу економічного факультету «Ділова гра як ефективний метод навчання у сучасних умовах» // Зб. мат. за результатами VІIІ наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Елек. наук.видання / наук. ред. І. В. Ящишина. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (у друці).
 • Бойчук М.М. студента 3 курсу економічного факультету «Соціально-психологічний підхід до управління персоналом» // Зб. мат. за результатами VІIІ наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Елек. наук.видання / наук. ред. І. В. Ящишина.  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (у друці).
 • Самойлова Н.С. студента 3 курсу економічного факультету «Факторний аналіз формування сприятливого соціально-психологічного клімату трудового колективу» // Зб. мат. за результатами VІIІ наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Елек. наук.видання / наук. ред. І. В. Ящишина. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (у друці).

Під керівництвом Рарок Л. А. студентами були написані та представлені на наукових конференціях такі статті

 • Жирук М. Б. студента 5 курсу економічного факультету «Інфляційні процеси та шляхи їх подолання» // Зб. мат. за результатами VІIІ наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Елек. наук.видання / наук. ред. І. В. Ящишина. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (у друці).
 • Лабан М.В. студента 4 курсу економічного факультету «Зміст народжуваності як демографічної категорії» // Зб. мат. за результатами VІIІ наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Елек. наук.видання / наук. ред. І. В. Ящишина. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (у друці).
 • Соломон В.С. студента 3 курсу економічного факультету «Коучинг як метод навчання працівників» // Зб. мат. за результатами VІIІ наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Елек. наук.видання / наук. ред. І. В. Ящишина. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (у друці).
 • Маковська Т.П. студента 4 курсу економічного факультету «Мотивація активної трудової діяльності» // Зб. мат. за результатами VІIІ наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Елек. наук.видання / наук. ред. І. В. Ящишина. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (у друці).
 • Ужицька Т. студента 2 курсу економічного факультету «Сім’я як фактор зміни демографічної ситуації в україні» // Зб. мат. за результатами VІIІ наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Елек. наук.видання / наук. ред. І. В. Ящишина. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (у друці).

Під керівництвом Рарок О. В. студентами були написані та представлені на наукових конференціях такі статті

 • Дідик А.М. студента 5 курсу економічного факультету «Формування та використання трудового потенціалу підприємства за умов євроінтеграції» // Зб. мат. за результатами VІIІ наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Елек. наук.видання / наук. ред. І. В. Ящишина. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (у друці).
 • Буйняк Я.В. студент 4 курсу економічного факультету «Мотивація як інструмент управління персоналом» // Зб. мат. за результатами VІIІ наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Елек. наук.видання / наук. ред. І. В. Ящишина. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (у друці).
 • Вітрук С.Я. студент 4 курсу економічного факультету «Сутність мотивації персоналу як основа розвитку підприємства» // Зб. мат. за результатами VІIІ наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Елек. наук.видання / наук. ред. І. В. Ящишина. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (у друці).
 • Ступчук Я. студента 2 курсу економічного факультету «Сучасний стан старіння населення в україні» // Зб. мат. за результатами VІIІ наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Елек. наук.видання / наук. ред. І. В. Ящишина. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (у друці).
 • Тахновський Р. студент 3 курсу економічного факультету «Оцінка стану зайнятості населення регіону» // Зб. мат. за результатами VІIІ наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Елек. наук.видання / наук. ред. І. В. Ящишина. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. (у друці).

 

Збірник матеріалів

за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році Завантажити

Під керівництвом Стрельбіцького П.А. студентами були написані та представлені на наукових конференціях такі статті:

 • Гончарук Д.В. Формування мотиваційного механізму персоналу / Д.В. Гончарук // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 • Гончарук Д.В. Теоретичні основи сутності мотивації праці / Д.В. Гончарук // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 • Корчистий В.М. Поняття та соціально-економічна сутність трудового потенціалу / В.М. Корчистий // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 • Мирош І.А. Система управління персоналом підприємства та мотиваційне значення її елементів / І.А. Мирош // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 • Галишич І. П. Управління людським капіталом підприємства /І.П. Галишич // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 • Якимчук П. В. Управління конкурентоспроможністю персоналом підприємства / П.В. Якимчук // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 • Боднар В.А. Теоретичні аспекти формування системи мотивації персоналу підприємства / В.А. Боднар // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 • Харчук А.А. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління персоналом підприємства / А.А. Харчук // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 • Філіжанко І. Трудовий потенціал та його вплив на формування організаційної структури підприємства / І. Філіжанко // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.

Під керівництвом Олійник Н.Ю. студентами були написані та представлені на наукових конференціях такі статті:

 • Мозолюк В.В. Особливості функціонування груп і команд в організації / В.В. Мозолюк // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 • Чопик Ю. В. Поведінкові моделі лідерства / Ю.В. Чопик // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 • Жирук М.Б. Структурні компоненти особистісних якостей менеджера / М.Б. Жирук // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 • Забрамська О.С. Планування особистісного розвитку та кар`єри в організації / О.С. Забрамська // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 • Роєцька Х.Л. Професійне навчання як засіб підвищення цінності людського ресурсу підприємства / Х.Л. Роєцька // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 • Головацький М.В. Формування соціально-психологічного клімату в організації / М.В. Головацький // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.

Під керівництвом Андрейцевої І.А. студентами були написані та представлені на наукових конференціях такі статті:

 1. Сахнюк І.Ю. Аутсорсинг як інструмент управління персоналом / І.Ю Сахнюк // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 2. Капустинська І.А. Особливості соціального захисту працівників на підприємстві / І.А. Капустинська // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 3. Гладка М.Р. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні / М.Р. Гладка // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.

Під керівництвом Рарок О.В. студентами були написані та представлені на наукових конференціях такі статті:

 1. Чопик Ю. В. Сучасні аспекти розробки та прийняття управлінських рішень / Ю.В. Чопик // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 2. Забрамська О.С. Система мотивації персоналу в управлінні підприємством / О.С. Забрамська // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 3. Слободян В.І. Напрями подолання прихованого безробіття в Україні на основі світового досвіду / В.І. Слободян // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 4. Годущан К.М. Оцінка соціального забезпечення в сфері зайнятості населення / К.М. Годущан // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 5. Лабан М.В. Проблеми та напрями вирішення питань трудової міграції / Лабан М.В. // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.

Під керівництвом Рарок Л.А. студентами були написані та представлені на наукових конференціях такі статті:

 1. Жирук М.Б. Аналіз мотивації персоналу на підприємствах / М.Б. Жирук // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 2. Маковська Т.П. Проблеми демографічної ситуації в Україні на сучасному етапі / Т.П. Маковська // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 3. Буйняк Я.В. Напрями підвищення рівня доходів населення України / Я.В. Буйняк // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 4. Вітрук С.Я. Соціально-економічні наслідки безробіття та методи його подолання / Вітрук С.Я. // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 5. Харчук А.А. Формування корпоративної культури в організації / А.А. Харчук // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.
 6. Боднар В.А. Соціально-трудові конфлікти на підприємстві та методи їх вирішення / В.А. Боднар // Збірник матеріалів за результатами наукової конференції студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019.