Бакалавр

Комунікативний менеджмент

Психологія діяльності та навчальний менеджмент (1 курс)

Психологія діяльності та навчальний менеджмент (3 курс)

Методика викладання економіки

Вступ до спеціальності

Аудит персоналу

Інвестиційний менеджмент

Стратегічне управління людськими ресурсами

Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс)

Економіка праці та соціально-трудові відносини (2 курс)

Інвестування

Конфліктологія

Кадрова політика

Організаційна поведінка

Професійна орієнтація

Страхування

Фінанси, грошовий обіг і кредит: Гроші і кредит

Демографія

Операційний менеджмент

Контролінг для менеджерів

Ринок праці

Фінанси, грошовий обіг і кредит: Гроші і кредит

Фінанси, грошовий обіг і кредит: Фінанси підприємств

Фінанси, грошовий обіг і кредит: Фінанси

Планування і організація виробничої діяльності

Управління поведінкою персоналу

Корпоративна соціальна відповідальність

Мотивування персоналу

Іноземна мова (1 курс)

Іноземна мова (2 курс)

Соціально-політичні студії

Історія та культура України

Менеджмент

Організація праці

Основи наукових досліджень

Економічний аналіз

Статистика

Управління виробничими групами 

Філософія

Політекономія

Сучасні інформаційні технології

Соціально-політичні студії

Операційний менеджмент (4 курс)

Бухгалтерський облік

Інформаційні системи і ресурси в управлінні персоналом та економіці праці

Людський розвиток

Ринок праці (4 курс)

Українська мова за професійним спрямуванням

Менеджмент персоналу

Нормування праці

Управління персоналом

Управління трудовим потенціалом (3 курс)

Управління трудовим потенціалом (4 курс)

Економіка підприємства

Економетрика

Управління розвитком персоналу

Фізична культура

Методи прийняття управлінських рішень

Вища математика та математична статистика

Управління конфліктами

Кадровий менеджмент