Cтудентські гуртки та проблемні групи

ГРАФІК РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ ТА ПРОБЛЕМНИХ ГРУП КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ

ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ   у 2020-2021 н.р.

 

№ п/п Керівник

Тема

Кількість студентів

Час проведення

1

Лисак В.Ю. Розвиток людського капіталу України 5 15.00-16.30

2

Стрельбіцький П.А. Банківська система України в умовах економічної кризи 8 15.00-16.30

3

Олійник Н.Ю. Використання педагогічних технологій при вивчені економічних дисциплін 9 15.00-16.30

4

Рарок О.В. Проблеми та перспективи розвитку сучасного ринку праці в регіоні 8 15.00-16.30

5

Андрейцева І.А. Формування та використання трудового потенціалу України 9 15.00-16.30

6

Рарок Л.А. Сучасні інструменти менеджменту 9 15.00-16.30

7

Семендяк В.М. Удосконалення державного управління соціальним розвитком 8 15.00-16.30
Разом

56