Наукова діяльність Андрейцевої І.А.

З 2003 року працює на економічному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кандидат економічних наук з 2006 року.  Вчене звання доцента присвоєно 23.12.2008 році. Тема дисертації: «Облік, економічний аналіз і аудит формування та використання оборотних активів».

Основні напрями наукової, педагогічної діяльності за час роботи в університеті: бухгалтерський облік, управління трудовим потенціалом, соціально-трудові відносини у соціальній сфері, аудит персоналу, технології управління персоналом.

Автор близько 60 наукових та навчально-методичних публікацій. Працюючи на кафедрі управління персоналом та економіки праці з моменту її створення, Ірина Анатоліївна читала лекції та проводила практичні заняття на третьому, четвертому, п’ятому, шостому  курсах денної та заочної форми навчання з основних курсів.

Протягом останніх років проводила дослідження «Управління трудовим потенціалом України за сучасних умов», які апробовані на багатьох національних та міжнародних науково-практичних конференціях. В рамках дослідження опубліковано низку статей у наукових журналах та фахових збірниках, зокрема: «Особливості оцінки ефективності інвестицій у персонал підприємства» (Кам’янець-Подільський, 2012), «Трудовий потенціал: підходи до визначення і сучасного виміру» (Тернопіль, 2012), «Проблеми формування інтелектуального капіталу українського суспільства» (Кам’янець-Подільський, 2013), «Людський розвиток: регіональний аспект» (Кам’янець-Подільський, 2014), «Формування та використання трудового потенціалу: теоретичні аспекти» (Київ, 2014), «Харизма та харизматичне лідерство в управління трудовим потенціалом суспільства» (Кам’янець-Подільський, 2015), «Ефективність оцінювання персоналу: сутність та методика розрахунку» (Кам’янець-Подільський, 2016), «labour market in Ukraine: educational and professional aspects» (Republica Moldova, 2016).