Практика

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Графік практики

Завантажити

Щоденник з практики

Завантажити

Навчальна практика зі вступу до фаху

Завантажити

Навчальна практика з фізіології і психології праці

Завантажити

Навчальна практика з фаху

Завантажити

Педагогічна практика

Завантажити

Виробнича практика

Завантажити

Переддипломна практика

Завантажити