Спеціальність

Шифр і назва галузі знань: 07 Управління та адміністрування

 Шифр і найменування спеціальності: 073 Менеджмент

Освітній ступінь: бакалавр

Освітній ступінь: магістр

Навчання забезпечує розвиток у студентів компетентностей, необхідних для: прийняття і реалізації обґрунтованих комплексних управлінських рішень щодо планування, організовування, мотивування, контролювання, регулювання, поширення інформації; здійснення маркетингової, зовнішньоекономічної, інформаційно-аналітичної, логістичної, технологічної, дослідницької, інноваційної, інвестиційної, координаційно-інтеграційної діяльності; налагодження і здійснення комунікації, кооперації.

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), в яких випускники працюють у якості керівників або виконавців різноманітних служб апарату управління; органи державного та муніципального управління; структури, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням управлінських проблем; установи системи вищої освіти.

Магістр з менеджменту може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт кваліфікаційного угрупування «Менеджери (управителі) підприємств. Установ, організацій та їх підрозділів» (код КП 1411 1496) та інші, що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об’єкта діяльності:

 • генеральний менеджер (управитель);
 • директор (керівник) підприємства;
 • директор з матеріально-технічного забезпечення;
 • директор операційної діяльності;
 • менеджер з адміністративної роботи;
 • менеджер з питань регіонального розвитку;
 • менеджер систем якості;
 • менеджер-адміністратор комерційного підприємства; менеджер з логістики;
 • менеджер кадрової служби;
 • провідний спеціаліст в державних структурах;
 • спеціаліст по стратегічному плануванню; науковий співробітник;
 • аналітик стратегічних проектів та програм;
 • менеджер із зв’язків з громадськістю; начальник (завідувач) підрозділу;
 • начальник відділу (у складі управління) та інші.

Переваги професії менеджер з персоналу:

 • переважно робота з людьми;
 • можливості кар’єрного зростання;
 • високий попит на ринку праці;
 • високий рівень заробітної плати;
 • суспільно значущий статус.

Сфери працевлаштування випускників:

 • департаменти НR – менеджменту, рекрутингу, розвитку, мотивації та оцінювання персоналу в компаніях;
 • рекрутингові агенції; тренінгові, аутсорсингові та консалтингові компанії.

Випускники здатні обіймати посади:

 • директор з управління персоналом;
 • керівник HR-департаменту;
 • HR-менеджер (менеджер з персоналу);
 • рекрутер;
 • фахівець з розвитку, адаптації, оцінювання та мотивації персоналу.