Спеціальність

 

Спеціальність «Менеджмент» – це можливість:

працювати на посадах техніка з нормування праці, планування праці, хронометражиста, адміністративного помічника, інспектора з кадрів, фахівця з наймання робочої сили, помічника керівника підприємства (установи, організації), організатора діловодства (державних установ, різних видів економічної діяльності), інспектора з виплати пенсій, інспектора із призначення пенсій, інспектора із соціальної допомоги, економіста – демографа, економіста – статистика, економіста із праці, інженера із нормування праці, інженера із організації праці, інженера із організації та нормування праці, інженера із профадаптації, профконсультанта, фахівця із аналізу ринку праці, фахівця із питань зайнятості, експерта із регулювання соціально – трудових відносин, експерта із умов праці, інструктора з передових методів праці, спеціаліста державної служби (в органах виконавчої влади сфери соціально – трудових відносин), спеціаліста з питань кадрової роботи та державної служби, соціального інспектора, спеціаліста із питань вирішення колективних трудових спорів.