Академічна мобільність

 • Викладачі кафедри менеджменту к.е.н., доцент Андрейцева І.А. та к.е.н., доцент Лисак В.Ю. в межах академічної мобільності пройшли закордонне післядипломне  міжнародне стажування на тему: «Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність». Організоване Університетом Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь (Польща) у співпраці з Фундацією Ceneral European Academy Studies and Certifications (CEASC) та Католицьким університетом в Ружомберку (Словаччина) з 29 жовтня 2020 року по 2 грудня 2020 року. Упродовж стажування викладачі опанували методику розробки міжнародних партнерських проектів за джерелами фінансування EC, EEA; ознайомились з інструментами Європейської комісії: H-2020, H-Europe, фондами Вишеградської четвірки.

 • Зарубіжне стажування. Наукове консалтингове співтовариство  «Відкрита Європа», Банська Бистриця, Словаччина. Тема стажування: «Економіка, менеджмент, маркетинг», сертифікат №09-03/16 від 23.03.2016р. (3 кредита).

 • Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар). Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку (Люблін, Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян». «ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ ОНЛАЙН ОСВІТІ МОЖЛИВОСТЕЙ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM», сертифікат ES №3424/2020 від 21.12.2020р. (1,5 кредита).

 • Семендяк Вадим Михайлович, старший викладач кафедри управління персоналом та економіки проходив закордонне стажування з 22.04.2018 р. по 22.07.2018 р. в республіці Польща в Інституті дослідження та розвитку Люблінського науково-технологічного парку університету Марії Кюрі у Вищій школі Економіки і інновацій в м. Люблін.
 • Студенти Мелишинська Влада, Куртик Наталя, Кухар Роксолана, Вишницька Альона та інші брали участь в Міжнародному конкурсі студентських науково-дослідних робіт з економіки під керівництвом к.е.н. доцента Лисака В.Ю. (Комратський державний університет, науково-дослідний центр «ПРОГРЕСС», 05.06.2018 р.)
 • Лаврук О.С. пройшла міжнародне стажування «Тиждень цифрової економіки» за проектом ERASMUS+ 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «Цифровізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану» (DigEco)» 21-25 серпня 2021, організований Університетом Миколаса Ромеріса (Литва) (30 годин (1 кредит ECTS). Сертифікат № DE08-19/2021 від 25.08.2021 р.);
 • Лаврук О.С. пройшла підвищення кваліфікації (стажування у формі онлайн тренінгів) з інклюзивної освіти для викладачів та стейкхолдерів проекту DigEco в рамках проекту Erasmus+ 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «Цифровізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco)» 27-29 січня 2022 року, організований Університетом Миколаса Ромеріса (Литва)  (15 годин (0,5 кредита ECTS). Сертифікат № P182-2022 від 29.01.2022 р.)

 • Олійник Н.Ю. (к.п.н., доцент) та Семендяк В.М. (к.е.н., старший викладач) брали участь у науково-педагогічному стажуванні на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління». Початок науково-педагогічного стажування 10 січня 2022 р., закінчення – 20 лютого 2022 р. Стажування в ЄС (Рига, Латвія). Організатори:  Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (Латвія) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки і інновацій (Україна).Стажування проводиться без відриву від виробництва згідно Статуту інституту та договору про співпрацю в сфері науково-технічної та освітньої діяльності в рамках створення наукового кластеру «Інтермаріум» (Литва, Латвія, Польща, Молдова, Україна).Мета участі у програмі АМ «Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність»ознайомитися зі спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління; набути вмінь та навичок процесів розроблення освітніх програм здобувачів вищої освіти; сформувати компетенції забезпечення якості освіти та вивчення нормативної бази, що регулює підготовку кадрів в системі вищої освіти Латвії.

  Відомості про виконання запланованої діяльності впродовж програми АМ «Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність»

  Під час стажування було отримано новий досвід та знанняякі включали:

  – віртуальну екскурсію через офіційний інформаційний портал Міністерства;

  – ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління, системою роботи Латвійської національної бібліотеки;

  – вивчення нормативної бази, що регулює підготовку кадрів в системі вищої освіти Латвії;

  – підготовка тез науково-методичної доповіді;

  – індивідуальна робота.

 • Викладачі кафедри Лисак В. Ю. та Олійник Н. Ю. брали участь в онлайн-тренінгу проєкту «Центр професійного розвитку «Ohiienko-deh» з теми «Онлайн інструменти для ефективної взаємодії учасників освітнього процесу» (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 18 травня 2022 року) та засвоїли нові знання й удосконалили вміння і навички з фахового використання онлайн інструментів.