Cтудентська конференція

23 – 24 вересня 2020 року на економічному факультеті відбулася наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2019- 2020 навчальному році. Студенти кафедри менеджменту прийняли активну участь в роботі конференції. В рамках конференції працювала підсекція Управління персоналом та економіки праці. Керівником якої був к.е.н. доцент Лисак В.Ю., секретарем Маковська Т.П., магістранта 1 курсу спеціальності 073 Менеджмент.

З цікавими доповідями на різноманітну тематику виступило 20 доповідачів. Між якими зав’язалась цікава дискусія. Щодо проблематики формування, використання, адаптації персоналу та зайнятості населення в сучасних економічних умовах.

Також до участі в конференції були залучені студенти першого курсу у вигляді слухачів.

За результатами конференції призові місця розподілились наступним чином:

1 місце Харчук А.А. магістрантка 2 курсу.

Тема доповіді: Професійний відбір кадрів: теоретичні аспекти.

Науковий керівник: Андрейцева І.А., к.е.н, доцент.

2 місце Маковська Т.П. магістрантка 1 курсу

Тема доповіді: Мотивація активної трудової діяльності.

Науковий керівник: Рарок Л.А., к.е.н.

2 місце Соломон В.С. студентка 4 курсу.

Тема доповіді: Теоретичні основи формування поняття «трудовий потенціал» в сучасних умовах.

Науковий керівник: Лисак В.Ю., к.е.н, доцент.

3 місце Самойлова Н.С. магістрантка 2 курсу.

Тема доповіді: Факторний аналіз формування сприятливого соціально-психологічного клімату трудового колективу.

Науковий керівник: Олійник Н.Ю., к.пед.н, доцент

3 місце Вітрук С.Я. магістр 1 курсу.

Тема доповіді: Сутність мотивації персоналу як основи розвитку підприємства.

Науковий керівник: Рарок О.В., к.е.н.

Вітаємо переможців бажаємо успіхів та подальших наукових здобутків.