Захист практики

18 жовтня 2021 року було проведено захист виробничої переддипломної практики студентів-магістрів. Практиканти сумлінно виконали завдання переддипломної практики відповідно до її змісту. Ефективно проаналізовано основні економічні показники господарської діяльності підприємств (баз практик), при цьому запропоновано напрями поліпшення управлінської  діяльності баз практик.