Наукові видання

Монографії

Автор Назва Вихідні дані
Стрельбіцький П.А. Соціально-економічний розвиток Хмельниччини в умовах трансформаційної економіки Монографія: За ред. проф. Латера Ю.С. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. – 211 с.

(Авторський внесок: Розділ 3 )

Семендяк В.М. Організаційно˗економічний механізм вексельних розрахунків у сільському господарстві України: теорія і практика Монографія/ В.М. Семендяк. ˗ Кам’янець˗Подільський, 2017.-148 с.

 

Навчально˗методичні посібники

Автор Назва Вихідні дані
Лотоцький І.І.

 

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи  з курсу «Економіка праці і соціально-трудові відносини» для студентів економічних спеціальностей. Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи  у з курсу «Економіка праці і соціально-трудові відносини» для студентів економічних спеціальностей. Кам’янець-Подільський: видавець Зволенко Д.Г., 2013. – 24 с.

 

Методичні рекомендації щодо написання реферату з курсу “Економіка праці і соціально-трудові відносини” для студентів економічних спеціальностей Методичні рекомендації щодо написання реферату з курсу “Економіка праці і соціально-трудові відносини” для студентів економічних спеціальностей // Укладачі: професор Лотоцький І.І., доцент Коваль Н.В. – Кам’янець-Подільський, 2013. – 24 с.

 

 

Тестові завдання з курсу “Економіка праці і соціально-трудові відносини” Тестові завдання з курсу “Економіка праці і соціально-трудові відносини” для студентів економічних спеціальностей. // Укладач: д.е.н., професор Лотоцький  І.І. – Кам’янець-Подільський, 2011. – 30 с.

 

“Економіка праці і соціально-трудові відносини” Навчально-методичні вказівки до вивчення курсу “Економіка праці і соціально-трудові відносини” для студентів економічних спеціальностей “Економіка підприємства”, “Облік і аудит”, “Фінанси” // Укладачі: Лотоцький І.І., Двойнос Л.М., Коваль Н.В. – Кам’янець-Подільський, 2010. – 72 с.

 

Методичні вказівки для проведення занять з дисципліни “Управління проектами” Методичні вказівки для проведення занять з дисципліни “Управління проектами” для студентів спеціальності “Економіка підприємства”. Укладачі: Лотоцький І.І., Двойнос Л.М., Заходим М.В. – Кам’янець-Подільський, 2010. – 26 с.

 

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050107 “Економіка підприємства”. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050107 “Економіка підприємства”. / Укладачі: Волощук К.Б., Лотоцький І.І., Чорнобай М.М., Чубайко О.В., Місюк М.В., Добровольська Е.В., Цвігун І.А., Коваль Н.В. та інші. – Кам’янець-Подільський, 2010. – 30 с.
Стрельбіцький П.А. Методичний посібник з «Страхування» для студентів денної форми навчання спеціальностей 6.05.01.00 «Економічна теорія» та 6.05.01.00 «Економіка підприємства» Кам’янець – Подільський: Інформаційно-видавничий відділ КПДУ. –2006. – 93 с.

 

Страхування. Навчально-методичні матеріали для вивчення курсу Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ,  2005. – 93 с.
Фінанси підприємств. Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ,  2005. – 85 с.
Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень: Навчально- методичний посібник.

За ред. С.А.Навроцького (Рекомендовано МОН України)

К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2005. – 183 с.
Економічний аналіз. Методичні вказівки, завдання та задачі для практичних занять і самостійної роботи студентів Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ,  2004.–19 с.
Фінанси підприємств. Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ,  2003. – 48 с.
Олійник Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні. Навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом» / укладач Олійник Н.Ю. –

Кам’янець-Подільський: ФОС Сисин Я. І., 2017. – 92 с.

Комплексний державний екзамен з психолого-педагогічної підготовки. Методичні рекомендації для студентів економічних спеціальностей. – Кам’янець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка. – 2016. – 37 с.
Методологія наукових досліджень (навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету). Кам’янець-Подільський: ФОС Сисин Я. І., 2015. – 112 с.
Педагогічна практика (навчально-методичний посібник) для студентів економічного факультету. Педагогічна практика (навчально-методичний посібник) для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030501 «Економічна теорія», 6.030501 «Економіка підприємства», 6.030501 «управління персоналом» / укладач Олійник Н.Ю. –  Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Звелейко Д.Г., 2011. – 52 с.
Психологія діяльності та навчальний менеджмент

(навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету).

Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – 112 с.
Методика викладання економіки (навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету). Навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету напряму 0501 «Економіка і підприємництво» / Олійник Н.Ю. – Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2011. – 88 с.
Методика викладання економіки. Педагогічна практика. Навчально-методичний посібник для студентів-практикантів напрямку 0501 «Економіка і підприємництво»– Кам’янець-Подільський: «Медобори» (ПП Мошак М.І.), 2006. – 40с.
Андрейцева І.А.. Комплексний державний екзамен за фахом: метод. вказ. для студ. зі спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіки праці» Кам’янець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка. – 2016. – 30 с.
Економіка праці та соціально-трудові відносининавчально-методичний посібник для студентів економічного факультету спеціальності 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015.– 232 с.
Технології управління персоналом:навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом і економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. – 164 с.
Методичні вказівки та завдання для контрольної роботи з бухгалтерського обліку для студентів напряму 0305 «Економіка і підприємництво» Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І.,  2007. –56с.

 

Бухгалтерський облік. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 0305 «Економіка і підприємництво» Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І.,  2007. – 68с.

 

Рарок О.В. Статистика. Конспект лекцій: навчальний посібник Кам’янейць-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2017.- 203 с.
Семендяк В.М. Управління соціальним розвитком Кам’янейць-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2017.- 97 с
Стрельбіцький П.А.

Андрейцева І.А.

Олійник Н.Ю.

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи Методичні рекомендації для студентів економічних спеціальностей. – Кам’янець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка. – 2016. – 21 с.
Стрельбіцький П.А.

Кузовенкова Н. В.

Соціальна відповідальність: навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом і економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» / П. А. Стрельбіцький, Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015.– 112 с.
Стрельбіцький П.А.

Поліщук В.С.

Дитко Л.П.

 

Економіка праці і соціально-трудові відносини: курс лекцій Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014.- 220 с.
Стрельбіцький П.А.

Андрейцева І.А..

Інвестування. Навчально-методичний посібник з інвестування для студентів заочної форми навчання  напряму 0501 «Економіка і підприємництво» Кам’янець – Подільський: ФОП Сисин О.В.,2007. – 60 с.
Інвестування. Навчально-методичний посібник з інвестування для студентів денної форми навчання  напряму 0501 «Економіка і підприємництво»

 

Кам’янець – Подільський: ФОП Сисин О.В.,2007. – 56 с.

 

Стрельбіцький П.А.

Рарок О.В.

Рарок Л.А.

Управління персоналом. Конспект лекцій: навчальний посібник Кам’янейць-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015.- 180 с.