Силабуси

Комунікативний менеджмент

Технології управління персоналом

Психологія діяльності та навчальний менеджмент (1 курс)

Психологія діяльності та навчальний менеджмент (3 курс)

Методика викладання економіки

Вступ до спеціальності

Соціальне партнерство

Аудит персоналу

Управління трудовим потенціалом

Інвестиційний менеджмент

Стратегічне управління людськими ресурсами

Глобальна економіка

Економіка праці та соціально-трудові відносини (1 курс)

Економіка праці та соціально-трудові відносини (2 курс)

Інвестування

Конфліктологія

Кадрова політика

Організаційна поведінка

Професійна орієнтація

Соціальна відповідальність

Соціальний менеджмент

Страхування

Фінанси, грошовий обіг і кредит: Гроші і кредит

Демографія

Операційний менеджмент

Контролінг для менеджерів

Ринок праці

Фінанси, грошовий обіг і кредит: Гроші і кредит

Фінанси, грошовий обіг і кредит: Фінанси підприємств

Фінанси, грошовий обіг і кредит: Фінанси

Фінансовий менеджмент

Планування і організація виробничої діяльності

Управління поведінкою персоналу

Маркетинг

Корпоративна соціальна відповідальність

Мотивування персоналу

Іноземна мова (1 курс)

Іноземна мова (2 курс)

Соціально-політичні студії

Історія та культура України