Захист дипломних робіт

22-23 грудня 2021 року відбувся захист дипломних робіт на здобуття ступеня вищої освіти магістр зі спеціальності 073 Менеджмент студентів денної і заочної форм навчання. Безумовно, обрані студентами теми були цікавими в розкритті змісту, спрямованими на вирішення актуальних питань менеджменту. Захист дипломних робіт супроводжувався використанням презентацій дослідження, жвавою дискусією з проблемних питань.

Високий рівень продемонстрували Худик Т.П., Поведа А.Р., Головатий І.О., Бурлак Б.О., Скотяк І.С., Лігінчук М.П., Савчук А.С.

Вітаємо магістрантів спеціальності 073 Менеджмент з успішним захистом дипломних робіт та присвоєнням кваліфікацій. Легкого вам професійного шляху, ентузіазму в справі, задоволення від праці!