УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОГРАМІ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Олійник Н.Ю. (к.п.н., доцент) та Семендяк В.М. (к.е.н., старший викладач) брали участь у науково-педагогічному стажуванні на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління». Початок науково-педагогічного стажування 10 січня 2022 р., закінчення – 20 лютого 2022 р. Стажування в ЄС (Рига, Латвія). Організатори:  Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (Латвія) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки і інновацій (Україна).

Стажування проводиться без відриву від виробництва згідно Статуту інституту та договору про співпрацю в сфері науково-технічної та освітньої діяльності в рамках створення наукового кластеру «Інтермаріум» (Литва, Латвія, Польща, Молдова, Україна).

Мета участі у програмі АМ «Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність»ознайомитися зі спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління; набути вмінь та навичок процесів розроблення освітніх програм здобувачів вищої освіти; сформувати компетенції забезпечення якості освіти та вивчення нормативної бази, що регулює підготовку кадрів в системі вищої освіти Латвії.

 

Відомості про виконання запланованої діяльності

впродовж програми АМ «Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність»

Під час стажування було отримано новий досвід та знанняякі включали:

– віртуальну екскурсію через офіційний інформаційний портал Міністерства;

– ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління, системою роботи Латвійської національної бібліотеки;

– вивчення нормативної бази, що регулює підготовку кадрів в системі вищої освіти Латвії;

– підготовка тез науково-методичної доповіді;

– індивідуальна робота.