ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИК

(виробничої організаційно-управлінської практики, навчальної практики з менеджменту та маркетингу)

Виробнича організаційно-управлінська практика студентів 4 курсу спеціальності 073 Менеджмент розпочалася 10 січня 2022 року тривалістю 8 тижнів до 4 березня 2022 р. Проте внаслідок військового вторгнення РФ в Україну внесені зміни в графік освітнього процесу і з 28.02.2022 р. по 13.03.2022 р. було припинено навчання. Тому виробнича організаційно-управлінська практика була продовжена з 14.03.2022 р. по 18.03.2022 р. Метою виробничої організаційно-управлінської практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої спеціальності. Під час виробничої практики здобувач вищої освіти повинен опанувати систему вмінь і набути навички щодо вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу – бакалавр з менеджменту, основним видом діяльності якого є управлінська діяльність в організаціях.

Навчальну практику з менеджменту та маркетингу студенти ІІІ курсу спеціальності 051 Економіка проходили в період з 17 січня по 11 лютого 2022 року на кафедрі менеджменту. Навчальна практика з менеджменту та маркетингу є невіддільною складовою освітньо-професійної підготовки, а саме – основою уявлення про майбутню професію, вивчення професійних функцій майбутніх фахівців у різних сферах господарського діяльності. На початку практики студенти отримали інструктаж з техніки безпеки, ознайомилися з правилами внутрішнього розпорядку, порядком отримання звітної документації. Студенти виконували завдання загального ознайомлення з управлінською та маркетинговою діяльністю підприємств, опанували методологічний апарат організації управлінської та маркетингової діяльності на підприємствах, набули компетентностей творчого пошуку напрямків удосконалення діяльності.