Обговорення ОПП «Управління персоналом та економіка праці»

28 грудня 2021 року відбулось обговорення результатів моніторингу освітньо-професійної програми спеціальності 073 Менеджмент. До обговорення було запрошено стейкхолдера – начальника відділу активної підтримки безробітних міськогоRead More

Проходження акредитації

У період з 15  по 17 березня на кафедрі менеджменту буде проходити акредитаційна експертиза ОП “Управління персоналом та економіка праці” зі спеціальності 073 Менеджмент першогоRead More

Статистика в смартфоні

Для сучасного висококваліфікованого фахівця досконале знання проблем управління трудовим потенціалом та ринку праці є невід’ємною умовою їх успішної професійної діяльності. Саме тому завідувач кафедри менеджментуRead More

Цифрова компетентність

Студенти  кафедри менеджменту під керівництвом доцента Андрейцевої І.А. успішно пройшли онлайн-навчання за напрямком «Сучасне резюме та пошук роботи онлайн» на державній освітній платформі «Дія» МіністерстваRead More

Захист дипломних робіт

22.12 відбувся успішний захист магістерських дипломних робіт спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форм навчання. Розглядались проблеми управління персоналом, кадрової політики, адаптації працівників та іншіRead More

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

ІНСТРУКЦІЯ № ІІ-1 Вступний інструктаж для здобувачів освіти КПНУ імені Івана Огієнка  ІНСТРУКЦІЯ № ІІІ-2  Первинний  (повторний, позаплановий) інструктаж з працівниками та студентами університету зRead More

Закордонне післядипломне міжнародне стажування

Викладачі кафедри менеджменту к.е.н, доцент Андрейцева І.А. та к.е.н., доцент Лисак В.Ю. в межах академічної мобільності пройшли закордонне післядипломне  міжнародне стажування на тему: «Міжнародні проекти:Read More

Дистанційне навчання

В карантинних умовах сьогодення, заняття проводяться із застосуванням дистанційних технологій на платформі MOODLE. При цьому використовується корпоративна пошта університету, мобільний додаток Viber та відеоконференція заRead More

Поради першокурснику!

Уже за плечима залишилися веселий шкільний випускний вечір, участь у вступній кампанії до вищого навчального закладу, і сьогодні ви – щасливі студенти – першокурсники! СтудентськіRead More