Дисципліни вільного вибору студентів

Анотації дисциплін вільного вибору

Менеджмент персоналу

Демографія

Управління виробничими групами

Контролінг для менеджерів

Комунікаційний менеджмент

Страхування

Управління розвитком персоналу

Кадрова політика

Бюджетування в управлінні персоналом

Фінансовий аналіз

Управління оплатою праці